OVERIGE
INFORMATIEoverige_info_-_algemeen.html
WAT WIJ VOOR U KUNNEN DOENwat_wij_voor_u_kunnen_doen.html
WIE 
WIJ ZIJNwie_wij_zijn_-_even_kennismaken.html
WELKOM BIJ
PSOPwelkom_bij_Praktijk_Schillemans.html
HOE U ONS KUNT BEREIKENcontact.html
terugwelkom_bij_Praktijk_Schillemans.html

KLACHTENREGELING.


U bent onder behandeling of u bent bij ons onder behandeling geweest van een therapeut. We zullen er al het mogelijke aan doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Daar zijn we tenslotte voor. Een goed onderling contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste patiënten tevreden over de behandeling die zij bij ons krijgen.

Toch kan er wel eens iets mis gaan. U bent ontevreden over bepaalde zaken en u wilt met dat gevoel van onvrede of uw klacht zelf iets doen. In de folder ‘klachtenprocedure’ leest u wat u in een dergelijke situatie kunt doen. Mocht u als cliënt, twijfelen aan het handelen of functioneren van uw oefentherapeut, raadpleeg dan deze folder ‘Klachtenprocedure’ of de ‘Klachtregeling paramedici eerste lijn’. U kunt beide folders hieronder downloaden.

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de beroepsvereniging VvOCM, tel. 030 – 26 25 627 of e-mail: info@vvocm.nl