OVERIGE
INFORMATIEoverige_info_-_algemeen.html
WAT WIJ VOOR U KUNNEN DOENwat_wij_voor_u_kunnen_doen.html
WIE 
WIJ ZIJNwie_wij_zijn_-_even_kennismaken.html
WELKOM BIJ
PSOPwelkom_bij_Praktijk_Schillemans.html
HOE U ONS KUNT BEREIKENcontact.html
terugwelkom_bij_Praktijk_Schillemans.html
ONZE
TARIEVEN
wie_wij_zijn_-_sanne.html

MOGELIJKE

VERGOEDINGEN

GEEN VERGOEDING VANUIT DE VERZEKERING?


Wij hanteren de volgende tarieven als u geen vergoeding van basis- of aanvullende  verzekering krijgt of wanneer u meer behandelingen nodig hebt dan door de verzekering vergoed wordt.

  1. -Behandeling psychosomatiek

  2. -Behandeling oefentherapie Mensendieck (half uur)

  3. -Behandeling aan huis

  4. -Behandeling Oefentherapie in een instelling

  5. -Screening

  6. -Intake en onderzoek na screening

  7. -Intake en onderzoek na verwijzing

  8. -Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek

  9. -Verzuimtarief (75%)

35,50

29,50

45,50

45,50

13,00

35,50

35,50

50,50

22,50


ONZE
TARIEVEN
MOGELIJKE
VERGOEDINGENoverige_info_-_vergoedingen.html